brak wtyczki Macromedia Flash
O FIRMIE UBEZPIECZENIA LIKWIDACJA SZKÓD PLIKI DO POBRANIA NASI PARTNERZY PORADY KONTAKT
poniedziałek, 19 sierpnia 2019 r.
Assistance
Ubezpieczenie Assistance może być gwarantem kontynuacji podróży Twojej i Twoich bliskich w razie kolizji, wypadku, awarii technicznej, kradzieży części składowych lub całego pojazdu lub dewastacji.

W przypadku kolizji, wypadku awarii technicznej pojazd zostanie odholowany do warsztatu serwisowego lub do miejsca wskazanego przez ubezpieczającego.

Przedmiot Ubezpieczenia

Przedmiotem ubezpieczenia w zależności od wybranego wariantu jest organizacja i pokrycie kosztów pomocy technicznej udzielanej osobom podróżującym ubezpieczonym pojazdem, konieczna z powodu:
 • uszkodzenia pojazdu,
 • kradzieży części składowych pojazdu,
 • kradzieży pojazdu,
 • dewastacji pojazdu,
 • awarii technicznej pojazdu.

Zakres Ubezpieczenia
 • holowanie uszkodzonego wskutek kolizji lub wypadku pojazdu do warsztatu serwisowego lub na miejsce wskazane przez ubezpieczającego,
 • usunięcie awarii technicznej w miejscu zdarzenia włączenie z awarią żarówek reflektorowych,
 • holowanie uszkodzonego pojazdu do warsztatu serwisowego lub na miejsce wskazane przez ubezpieczającego,
 • holowanie pojazdu konieczne z powodu kradzieży jego części składowych lub dewastacji, powodującej całkowitą niemożność kontynuowania jazdy ze względów technicznych lub z uwagi na wymagania prawne, pod warunkiem niezwłocznego zgłoszenia do Policji,
 • holowanie unieruchomionego wskutek awarii technicznej pojazdu – gdy przewidywany czas naprawy pojazdu na miejscu awarii przekracza 1 godzinę, do warsztatu serwisowego lub na miejsce wskazane przez ubezpieczającego lub kierującego pojazdem,
 • organizację zakwaterowania w hotelu i organizację przewozu osób podróżujących ubezpieczonym pojazdem do miejsca zamieszkania lub do celu podróży, konieczną z powodu: awarii technicznej ubezpieczonego pojazdu, kradzieży części składowych pojazdu, dewastacji pojazdu, kradzieży całego ubezpieczonego pojazdu, kolizji lub wypadku drogowego,
 • pomoc rzeczoznawczą i prawną,
 • transport bagażu,
 • transport przyczepy,
 • dostarczenie paliwa,
 • pomoc w razie nalania niewłaściwego rodzaju paliwa lub płynu,
 • pomoc w przypadku niemożności uruchomienia silnika,
 • pomoc w przypadku uszkodzenia ogumienia,
 • pomoc w przypadku zatrzaśnięcia kluczyków wewnątrz pojazdu,
 • telefoniczna pomoc tłumacza,
 • informację telefoniczną.

Składka

Twoja składka uzależniona jest od:
 • wariantu ubezpieczenia,
 • rodzaju pojazdu,
 • przeznaczenia pojazdu,
 • okresu ubezpieczenia,
 • sumy ubezpieczenia,strona główna
    
mapa strony
    
kontakt
    
do góry


© 2019 - Ubezpieczenia-AGATA.pl - All rights reserved - Wszelkie prawa zastrzeżone - polityka plików cookies
strony www